Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1596 (2010-2011)
Innlevert: 08.06.2011
Sendt: 09.06.2011
Besvart: 17.06.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Historiske biler er en viktig del av den norske kulturarven, og det kan ta opptil 3000 arbeidstimer å få et kjøretøy i korrekt historisk stand. Biler som er 30 år og eldre har allikevel en årsavgift på 400 kroner, uavhengig av om det er en antikk bil fra 1904 eller en godt brukt hverdagsbil fra 1980. For biler bygget frem til og med 1945 blir årsavgiften per kjørte kilometer oftest svært høy.
Vil finansministeren vurdere å frita biler fra 1945 og eldre fra årsavgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2012?

Begrunnelse

Det er bra at biler som eldre enn 30 år har lavere årsavgift enn andre biler, men den norske veteranbildefinisjonen er upresis. Fédération Internationale des Véhicule Anciens (Fiva) har klassifisert biler basert på teknisk utvikling. Disse klassene er antikk (-1904), veteran (1905-1918), vintage (1919-1930), post vintage (1931-1945), samt egne kategorier for periodene 1946-1960, 1961-1970 og 1971-. De budsjettmessige konsekvensene av å frita biler bygd frem til og med 1945 fra årsavgift er på under 2 mill. kroner. Vi har nemlig blitt opplyst om at det dreier seg om 10 biler bygd i perioden frem til 1904, 122 biler fra perioden 1905-1918, 1352 biler fra 1919-1930 og 3273 biler fra 1931-1945.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Formålet med årsavgiften er først og fremst å skaffe staten inntekter. Den alminnelige årsavgiften er på 2 840 kroner og gjelder for bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter. For dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter er årsavgiften 465 kroner høyere enn den alminnelige satsen. I tillegg har en rekke kjøretøy reduserte satser, som motorsykler, campingtilhengere, traktorer, mopeder og veteranbiler. Årsavgiften for veteranbiler er i år 400 kroner. Før 2004 ble det ikke betalt årsavgift for veteranbiler. I likhet med andre kjøretøy var veteranbilene omfattet av en egen trafikkskadeavgift som ble krevd inn av forsikringsselskapene. Under behandlingen av budsjettet for 2004 vedtok Stortinget at trafikkskadeavgiften skulle avvikles og innlemmes i henholdsvis årsavgiften og vektårsavgiften.

Det ble i forbindelse med budsjettet for 2011 varslet at Regjeringen ser behov for en helhetlig gjennomgang av avgiftene på både kjøretøy og drivstoff. En vurdering av årsavgiften hører naturlig med i en slik helhetlig gjennomgang av bilavgiftene, og årsavgiften for veteranbiler kan vurderes i en slik sammenheng.