Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1654 (2010-2011)
Innlevert: 16.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 23.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): E16 Nestunnelen ble stengt natt til 25. mars etter nedfall av betong. Regjeringen har lovet at en ny omkjøringsvei rundt Nestunnelen skal være ferdig 1. oktober, og fristen for å sende inn anbud går ut onsdag 22. juni. Kostnadene knyttet til ny omkjøringsvei og utbedring av tunnel har tidligere blitt anslått til omtrent 135 millioner kroner.
Vil statsråden fortsatt garantere at omkjøringsveien vil stå klar 1. oktober, og når forutsetter statsråden at oppgradering av E16-tunnelen skal være ferdig?

Begrunnelse

I forbindelse med at samferdselsministeren var på befaring i Nestunnelen den 09.05.11 uttalte statsråden at hun ikke godtar Vegvesenets forslag til fremdriftsplan på 18 måneder for å utbedre tunnelen. Det har foreløpig ikke kommet noen signaler om hvor lang tid det vil ta før tunnelen kan gjenåpnes.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen meddeler at de ikke kan gi noen garantier for at omkjøringsvegen vil stå klar 1. oktober, men at tidsplanen for arbeidet er rettet inn mot denne datoen. Arbeidet er utlyst på konkurranse ut fra denne forutsetningen. Tilbudsfristen er 22. juni, og etter en rask tilbudsbehandling og 10 dagers klagefrist vil arbeidet kunne startes medio juli.

Statens vegvesen legger til grunn at Nes tunnel er ferdig rehabilitert og klar for åpning 1. desember 2012.