Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1653 (2010-2011)
Innlevert: 16.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 20.06.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at filmutdanningen ved HIL fortsatt skal imøtekomme intensjonene om at vi også i Norge skal ha en tidsmessig, fullverdig filmfaglig utdannelse?

Begrunnelse

Etableringen av den Norske Filmskolen, lokalisert på Høgskolen i Lillehammer, var et stort fremskritt for kunstutdanningene i Norge. Stortingets og den daværende regjeringens intensjoner var klare, nemlig at vi også i vårt land skulle ha en fullverdig og tidsmessig utdannelse i filmfaget. Skolen har da også levert godt i form av lovende kunstneriske resultater og som et filmfaglig senter. Fra etableringen av skolen og frem til i dag har det skjedd en naturlig utvikling i form av faglig og organisatorisk integrering med Høgskolen I Lillehammers øvrige virksomhet. Naturlige grep administrativt og faglig i forhold til TV utdanningen som skjedde "vegg i vegg". Dette må sees som en styrke inn mot en digitalisert tidsalder der utrykkene for billedmediene vil gli over i hverandre. Utviklingen rent økonomisk har imidlertid vært et tiltagende problem. Modernisering i takt med den teknologiske utviklingen og kategoriseringen av studentene i forhold til tilskudd, har lagt filmutdanningen under et meget følbart press. En samlet filmbransje opplever dette som alvorlig. Film som genre er i sterk vekst i Norge, dette handler ikke bare om økte bevilgninger over kulturbudsjettet, men også om utvikling av vår samlede nasjonale filmfaglige kompetanse. Her spiller filmutdanningen en nøkkelrolle. Det må derfor være en viktig målsetting å sikre at filmutdanningen også i fremtiden hoder et høyt faglig nivå og kan utvikle seg i pakt med tiden.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Den norske filmskolen er viktig for norsk film, og det er riktig som stortingsrepresentant Thommessen påpeker; skolen har levert godt. Senest i 2011 vant en eksamensfilm fra filmskolen student-Oscar.

Den norske filmskolen er en del av Høgskolen i Lillehammer. Det ligger derfor til høgskolen å vurdere hvordan filmstudiet skal utvikles. Det er generelt også høgskolens ansvar å planlegge virksomheten og vurdere behov for avsetninger for å sørge for tidsriktig utstyr osv. Etter forespørsel fra ledelsen ved Høgskolen i Lillehammer har jeg tidligere i år hatt møte med dem for å høre noen av deres tanker om dette. Jeg vil imidlertid legge til at institusjonen i 2008 fikk en engangsbevilgning på 10 millioner kroner til plattformskifte ved film- og fjernsynsutdanningen.

Det er opp til fagmiljøet og styret ved høgskolen å vurdere hva som er en ”tidsmessig, fullverdig filmfaglig utdannelse”. Jeg forutsetter at man i denne vurderingen også vurderer samfunnets behov for filmfaglig kunnskap og kompetanse, jf. kravet i § 2-1(2) i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning om at studiet skal ha relevans for samfunnet. Jeg har også pålagt Høgskolen i Lillehammer og de andre utdanningsinstitusjonene å opprette Råd for samarbeid med arbeidslivet og utvikle strategier nettopp for å sikre utdanninger som er relevante for studentene og arbeidslivet.