Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1657 (2010-2011)
Innlevert: 16.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Endringen i konservesordningen for epler skulle sikre bruk av norske epler, samtidig som industrien skulle sikres nødvendig supplement av importert vare til lavest mulig tollbelastning. Ved den foreslåtte tollbelastning fravikes disse formål. NHO Mat og Drikke frykter svekket konkurransekraft.
Vil statsråden også fremover sikre en konservesordning som i tillegg til bruk av norske epler sikrer industrien nødvendig supplement av importert vare til lavest mulig tollbelastning?

Begrunnelse

Det vises til utkast til endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (heretter FAT), med høringsfrist 1. juni 2011.
Det foreslås her en tollsats for epleråstoff som i følge NHO Mat og Drikkes høringsbrev av 1. juli 2011 kan bety en tollbelastning på 30-40 millioner kroner.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Endringer i konservesordningen for frukt, bær og grønnsaker har vært på høring med høringsfrist 1. juni 2011. Forskriftsendringene skal etter planen iverksettes 1. juli 2011.

Jeg kan bekrefte at vi framover vil ha en konservesordning som sikrer industrien nødvendig supplement av importert epleråstoff til lavest mulig toll. Lavest mulig toll i dette tilfellet er den toll som sikrer fortsatt norsk produksjon av eplejuice framover. Det er i samsvar med hovedformålet med ordningen.

Tollsatsen på eplejuice og eplekonsentrat er i følge tolltariffen 2011 kr 27,20 per kg. For konservesindustrien, dvs. 15-20 bedrifter, er det derimot tollfrie kvoter i samsvar med behov som gjelder, gitt at de også avtar norsk råstoff.

Råvarekostnaden for norsk eplejuice er minst 4 kroner høyere per liter enn tilsvarende importert råstoff. Dette er bakgrunnen for forslaget om innføring av moderat toll på epleråstoff med 4 kroner for eplejuice og 5 kroner for eplekonsentrat. Uten et minimum av tollvern vil norsk eplejuice bli utkonkurrert av billigere importert vare. Slikt vern blir ikke oppnådd gjennom dagens tollfrie kvoter for epleråstoff.

Med forslaget vil vi bidra til at eksempelvis TINE har om lag samme råstoffkostnad for importert Tyrolerjuice som for norsk Hardangerjuice og dermed legge grunnlaget for en sammenlignbar pris i butikk. Forslaget vil innebære en prisøkning på om lag 5 kroner per liter for importert ferskpresset eplejuice og om lag 1 krone per liter for importert konsentratbasert eplejuice. Dette er langt lavere tall enn de som har versert i media for en tid tilbake.

Det er forståelse i høringsrunden for behovet for tollsats på ferskpresset eplejuice, men i mindre grad for toll på eplekonsentrat der norsk produksjon er meget lav. Til dette vil jeg bemerke at å innføre toll på eplejuice uten å innføre toll på eplekonsentrat, ville gitt en urimelig konkurransefordel for importert konsentratbasert eplejuice.

På den andre siden er det ikke aktuelt ut fra en råvarebetraktning å foreslå en tilsvarende toll for eplekonsentrat som for eplejuice. Det ville i tilfelle betydd en tollsats på om lag 25 kroner for eplekonsentrat. Av hensyn til industrien har vi derfor endt opp med å foreslå en lav toll for eplekonsentrat, 5 kroner per kg.

Vi vil nå summere opp de innspill som har kommet. Jeg kan forsikre om at de endringer som vil bli gjort i konservesordningen vil ha som mål å sikre en sterk norsk råvareproduksjon og en levedyktig norsk næringsmiddelindustri som bearbeider frukt, bær og grønnsaker.