Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1708 (2010-2011)
Innlevert: 21.06.2011
Sendt: 22.06.2011
Besvart: 01.07.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til oppslag i mange aviser og bekymringstelefoner fra personer bosatt i Finnmark om det pågående utbedringsarbeidet i Øksfjordtunnelen. Helt klart så er denne situasjonen enn utfordring både for folk flest og for næringslivet. Det vil derfor være ønskelig at arbeidet blir intensivert slik at utbedringsarbeidet blir ferdigstilt fortest mulig. Når regner statsråden med at arbeidet i tunnelen blir ferdigstilt, og er det muligheter for å øke arbeidsinnsatsen i sommer/ høstsesongen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Etter det jeg har fått opplyst vil utbedringene inne i Øksfjordtunnelen på Fv 882 etter planen være ferdigstilt i september i år. Etter den tid vil det kun gjenstå oppryddings- arbeider utenfor tunnelen, noe som ikke vil påvirke trafikksituasjonen. Siden dette er et fylkesvegprosjekt, må ytterligere spørsmål om framdrift og prioriteringer rettes til Finnmark fylkeskommune som vegeier.