Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1711 (2010-2011)
Innlevert: 21.06.2011
Sendt: 22.06.2011
Besvart: 06.07.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Var rovviltforliket i 2004 basert på forholdstallet 5 binner pr yngling?

Begrunnelse

Etter at rovdyrforliket ble inngått fredag 17. juli er det kommet påstander fra fagmiljø at forliket øker antallet bjørn grunnet at måltall bjørnebinner nå er 6,5 pr yngling mot tidligere 5 bjørnebinner.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Rovviltforliket i 2004 var ikke basert på et forholdstall om 5 binner pr yngling.

I Sverige har man ved tidligere estimering av totalt antall individer i bjørnebestanden lagt til grunn at det vil være omlag 10 bjørner per yngling. Med en jevn kjønnsfordeling i den svenske delen av bjørnebestanden tilsvarer dette omlag 5 binner per yngling. Estimeringsmodellen ble utarbeidet i 2005, og Det skandinaviske bjørneprosjektet ga en tydelig anbefaling om at denne faktoren ikke kan benyttes til å estimere totalt antall bjørner i Norge. I 2010 utviklet Det skandinaviske bjørneprosjektet en ny beregningsmodell som estimerer antall ynglinger av bjørn i Norge basert på antall binner påvist ved DNA-analyser. Denne modellen kan også benyttes for å beregne antall binner pr yngling, og resultatene fra 2008 og 2009 viser at det disse årene var henholdsvis 7,1 og 6,5 binner per estimerte yngling i Norge. I rovviltforliket inngått i Stortinget 17. juni 2011 inngår sistnevnte faktor på 6,5 binner per estimerte yngling i bestandsmålet for bjørn.