Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1733 (2010-2011)
Innlevert: 27.06.2011
Sendt: 28.06.2011
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 30.06.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Redningsskøyta for Øst-Finnmark som normalt har hatt tilholdssted i Vardø, er nå blitt flyttet til Vadsø, til tross for at det er større maritim aktivitet i Vardø enn i Vadsø.
Er dette blitt en permanent ordning, og i tilfelle med hvilken begrunnelse?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Redningsselskapet legger hvert år fram forslaget sitt til stasjoneringsplan for redningsskøytene for en rekke brukere og institusjoner, blant andre Hovedredningssentralene, Norges Fiskarlag, Kystvakta og Kystverket. Forandringer i stasjoneringsplanen vil forekomme, blant annet med bakgrunn i fiskets gang, verkstedopphold etc.

Det er for øvrig Redningsselskapet selv som beslutter hvor skøytene til enhver tid skal være stasjonert, ut fra hensynet til optimal beredskap.

Redningsselskapet opplyser at da antall redningsskøyter ble økt til 25, ble det gjort noen endringer i stasjoneringsplanen for 2011 i Finnmark. Dette har medført at ”Odin” fikk Honningsvåg som hovedstasjon og Havøysund som sekundærstasjon, ”Reidar von Koss” har hovedstasjon i Båtsfjord, mens ”Gjert Wilhelmsen” har Vadsø som hovedstasjon og Vardø som sekundærstasjon.

Redningsselskapet har videre opplyst at med stasjonering av ”Odin” i Honningsvåg ble det en økning fra to til tre fast stasjonerte redningsskøyter av Fosen-klassen på strekningen Honningsvåg – Vadsø. Dette innebærer en styrking av beredskapen i regionen.