Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1775 (2010-2011)
Innlevert: 15.08.2011
Sendt: 15.08.2011
Besvart: 23.08.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mye gatelys (veglys) er tent på dagtid, noe som er unødvendig både økonomisk og ressursmessig. Så sent som 26. juni kl. 17.00 på riksvei 2 fra grensen mot Kongsvinger, var de fleste lysene tent.
Hva vil statsråden gjøre med denne sløsingen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Veglys skal ikke være tent på dagtid. Når dette likevel skjer, skyldes det teknisk feil og/eller arbeid med det elektriske anlegget. For å forhindre slike tekniske feil, bruker Statens vegvesen mye ressurser til vedlikehold og utbedring av elektriske anlegg. Tekniske feil skal utbedres innen gitte tidsfrister etter at det er varslet.

Det er ikke loggført at det er varslet feil på den aktuelle strekningen på rv 2 i den aktuelle perioden som stortingsrepresentant Per Roar Bredvold bruker som eksempel i sitt spørsmål. Det elektriske anlegget på denne strekningen er integrert med tilstøtende kommunale anlegg. Lysene kan derfor ha blitt slått på i forbindelse med arbeid på det tilstøtende kommunale vegnettet, som da er utenfor Statens vegvesens ansvarsområde.