Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1818 (2010-2011)
Innlevert: 23.08.2011
Sendt: 24.08.2011
Besvart: 31.08.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hva har utenriksministeren foretatt seg i forbindelse med den pågående uroen i Syria, og hvilke virkemidler tenker han seg at Norge kan ta i bruk for å forhindre maktovergrepene fra syriske myndigheter på egen befolkning.

Begrunnelse

I de siste månedene har det vært voldsomme opptøyer og store demonstrasjoner i Syria. Svært mange mennesker har mistet livet og både USA og FN har anmodet presidenten om å trekke seg, og å slutte med voldshandlinger mot egen befolkning. Ingenting ser foreløpig ut til å ha noe effekt i Syria dessverre.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Siden demonstrasjonene i Syria tok til i mars i år, har det syriske regimet brutalt undertrykket sin egen befolkning. FN anslår at mer enn 2200 mennesker er blitt drept og tusenvis er skadd eller arrestert.

Norge har fordømt denne voldsbruken en rekke ganger. Vi har bedt syriske myndigheter om å stanse all vold mot befolkningen, respektere ytringsfriheten og andre grunnleggende menneskerettigheter, løslate politiske fanger og innlede en reell dialog med opposisjonen om demokratiske reformer. Dette budskapet er også fremført i møter på politisk nivå i Syria.

Politiske ledere som retter sitt militære apparat mot sivilbefolkningen mister legitimitet. I Syrias tilfelle har situasjonen vært så graverende over så lang tid at Norge – i likhet med USA og EU – har bedt president Assad om å gå av.

Norge har sluttet seg til de økonomiske straffetiltak som EU har innført mot Syria for å presse syriske myndigheter til å endre sin politikk. Vi vil løpende vurdere å slutte oss til eventuelle ytterligere tiltak fra EUs side.

Norge har bidratt til FNs Menneskerettighetsråds beslutning om å etablere en undersøkelseskommisjon som skal etterforske påstandene om brudd på menneskerettighetene i Syria. Menneskerettighetsrådets resolusjon, som også fikk støtte fra de arabiske medlemmene av rådet, er et viktig håndslag til demokratikreftene i Syria.

For Norge vil situasjonen i Syria og den syriske befolkningens grunnleggende rettigheter fortsette å være en prioritert oppgave. Det er også en sak vi følger i nær kontakt med europeiske land og i samtaler i regionen, slik jeg gjorde under mitt siste besøk til Midtøsten 27.-29. august i år.