Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til ministeren ved Statsministerens kontor

Dokument nr. 15:1819 (2010-2011)
Innlevert: 23.08.2011
Sendt: 24.08.2011
Rette vedkommende: Statsministeren
Besvart: 30.08.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Jeg viser til at miljøvernministeren har varslet at klimameldingen til Stortinget utsettes til våren 2012. Statsråd Solheim begrunner dette blant annet med problemer i byråkratiet etter 22. juli.
Er det andre saker fra Regjeringen av en viss viktighet som må påregnes å bli forsinket til Stortinget med samme begrunnelse?

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Under henvisning til Stortingets forretningsorden § 33, vil Stortinget på vanlig måte i begynnelsen av høstsesjonen få oversendt en oversikt over proposisjoner og meldinger som Regjeringen vil legge fram høsten 2011 med angitt tidspunkt for planlagt fremleggelse. Det enkelte departement vil videre holde Stortingets kontor løpende underrettet om endringer i og tillegg til oversikten.