Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1827 (2010-2011)
Innlevert: 24.08.2011
Sendt: 25.08.2011
Besvart: 07.09.2011 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Som ledd i en positiv byutvikling i Groruddalen har Oslo KrF pekt på muligheten for at en ny politihøyskole kan lokaliseres nettopp til Groruddalen. Tidligere har SV støttet en slik ide og nå gjør Oslo Aps byrådslederkandidat det samme.
Hva er status for etablering av ny politihøyskole og er statsråden enig i at Groruddalen kan være et egnet sted for en slik høyskole?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I Politisk plattform for flertallsregjeringen (2009-2013) står det at Regjeringen vil igangsette arbeid med nye lokaler i Oslo for Politihøgskolen og etablere ny politiutdanning utenfor Oslo.

Met et økt opptak på Politihøyskolen og en politiutdanning i stadig utvikling, er det behov for både større og moderniserte fagrettede lokaler. Jeg har derfor bedt Politidirektoratet om å gjennomføre en utredning av disse spørsmål, med frist for levering i november 2011. Jeg ber derfor om forståelse for at jeg på nåværende tidspunkt verken ønsker å fremheve eller utelukke lokaliseringssteder i Oslo. Jeg vil selvfølgelig orientere Stortinget om arbeidet i de årlige budsjettproposisjonene eller på annen egnet måte.