Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1862 (2010-2011)
Innlevert: 01.09.2011
Sendt: 01.09.2011
Besvart: 09.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Konseptvalgutredningen av E39 Aksdal - Bergen tilrår videre arbeid med to konsept; Konsept 4:Midtre linje via Tysnes/Reksteren og Konsept 5B indre linje via Fusa. Til tross for påpekninger fra Statens Veivesen hevdes det i debatten som KVUen har utløst i Hordaland at bare Konsept 5B indre linje er et ferjefritt alternativ.
Kan statsråden bekrefte at begge konsept - både 4 Midtre linje og 5B Indre linje - er ferjefrie løsninger i tråd med et ønske om ferjefri E39 i Hordaland på samme måte som det er planlagt i Rogaland?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som det fremgår av konseptvalgrapporten (KVU-rapporten) sidene 33 og 34 er det tre prinsipielt ulike varianter av konsept 4 Midtre korridor:

- Konsept 4A: Fra Stord med bru over Langenuen til Tysnes og ferje fra Andlavågen til Halhjem med frekvens hvert 15. minutt.

- Konsept 4C: Med bru over Langenuen lenger nord enn 4, veg/tunnel over Reksteren og flytebru over Bjørnafjorden.

- Konsept 4 D: Identisk trasé med 4 C, men med ferje fra Reksteren til Os. Dette kan være første etappe av 4 C.

- Konsept 5: Indre linje via Fusa. To ulike varianter som begge er ferjefrie er vist.

Både konsept 5 indre korridor over Fusa og konsept 4 C midtre korridor gir ferjefri E39 mellom Stord og Bergen.

I tillegg til gjennomført KVU, er Statens vegvesen i gang med et prosjekt om ferjefri E39, hvor det fokuseres på teknologiske muligheter og samfunnsmessige virkninger. Resultater fra dette arbeidet er ventet i 2012. Statens vegvesen mener at det er nødvendig å skaffe mer kunnskap, blant annet fra ovennevnte prosjekt, som grunnlag for beslutninger om prosjekter med så store konsekvenser som det her er snakk om.

Etter høring av KVU og ekstern kvalitetssikring (KS1), vil regjeringen ta beslutning om rammene for videre planlegging.