Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1885 (2010-2011)
Innlevert: 05.09.2011
Sendt: 06.09.2011
Besvart: 16.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det blir uttalt fra Helse Midt Norge RHF at man ønsker å redusere antallet sykehus i Møre og Romsdal som har akuttberedskap. Dette er med på nok en gang å dra i gang en opprivende sykehusdebatt i denne delen av regionen.
Kan statsråden berolige innbyggerne i Møre og Romsdal om at akutt-tilbudet ved alle fylkets sykehus vil bestå, og hvis så ikke er tilfelle ber jeg statsråden redegjøre for hvilket sykehus som ikke lenger skal ha dette tilbudet til sine innbyggere?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Møre og Romsdal HF ble etablert den 1. juli i år. Det er viktig at det nyetablerte helseforetaket utarbeider langsiktige planer for utvikling av helsetilbudet i regionen. I foretaksmøte med Helse Midt-Norge RHF i juni i år la jeg derfor til grunn at Helse Midt-Norge RHF på vanlig måte gir det nyopprettede Helse Møre og Romsdal HF i oppdrag å utarbeide en helhetlig plan for utviklingen av sykehusene i det nye helseforetaket. Dette inkluderer samarbeid mellom sykehusene i det nye helseforetaket - og deretter en utviklingsplan for bygningsmassen, basert på føringer i Nasjonal helse- og omsorgsplan og Helse Midt-Norges eget strategiarbeid.

I nevnte foretaksmøte ble det videre presisert at byggetiltak i Helse Møre og Romsdal må baseres på kravet om nærhet til akutt- og fødetilbud i Nasjonal helse- og omsorgsplan. Nye planer bør derfor inneholde to alternativer: føde- og akuttilbud ved begge sykehus i Nordmøre og Romsdal, eller ved ett felles sykehus plassert mellom de nåværende sykehusene, men med tilstrekkelig nærhet til begge byer.