Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:38 (2011-2012)
Innlevert: 07.10.2011
Sendt: 07.10.2011
Besvart: 18.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I 2011 har flom, ras og kraftig nedbør flere ganger skapt uforutsette utfordringer for både vei og jernbane. Hva har det kostet å reparere infrastrukturen etter disse hendelsene, hvor har disse midlene blitt hentet fra, og har noen av disse hendelsene ført til forsinkelser på spesifikke vedlikeholds- eller investeringsprosjekter?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Behovet for evt. tilleggsbevilgninger for veg og jernbane vil bli vurdert i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet 2011 som legges fram for Stortinget i november.