Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:43 (2011-2012)
Innlevert: 10.10.2011
Sendt: 10.10.2011
Besvart: 17.10.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Kan utenriksministeren vurdere å bidra til å finne en løsning for nasjonalmuseet i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina slik at befolkningen kan ha adgang til museet, samt tilby bistand til myndighetene i Bosnia-Hercegovina for å forhindre at de nasjonale skattene går til grunne på grunn av manglende finansiering?

Begrunnelse

På min reise til Bosnia-Hercegovina nylig, ble jeg gjort kjent med at Nasjonalmuseet i Sarajevo er stengt for publikum, og at det ikke er ressurser nok til å sørge for stabil luftfuktighet, temperatur o.a. Dette fordi man ikke har fått noe budsjett for 2011, da man fremdeles ikke har fått noe ministerkomité, som kan gi Parlamentet budsjett. Bosnia-Hercegovina drives nå av byråkrater etter teknisk mandat.
En av grunnene til at man bør sørge for at Bosnia-Hercegovinas nasjonalskatter sikres, er at dette forteller historien til ett sammensatt land, hvor mennesker kunne leve sammen uten etniske forskjeller og uro. I dag samles det inn penger gjennom frivillige, og ved at man kopierer de gamle skattene og selger smykkene i gamlebyen i Sarajevo, der 25 % av prisen går til museet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Nasjonalmuseet i Sarajevo og alle dets avdelinger er, i følge våre opplysninger, åpent for publikum. Jeg er imidlertid også kjent med at den økonomiske situasjonen ved museet er vanskelig og at museet ikke er sikret de nødvendige årlige tilskudd over landets statsbudsjett. Det gis noen mindre beløp årlig til museet fra offentlige budsjetter. Som en følge av dette har det ikke vært tilstrekkelige midler til anskaffelse av fuktighets- og temperaturkontroll. Fra norsk side har vi tidligere gitt midler til museet for innkjøp av bl.a. teknisk utstyr og verktøy.

Mot denne bakgrunn vil vi ta kontakt med museet og Bosnia-Hercegovinas myndigheter for å kartlegge den faktiske situasjonen knyttet til spørsmålet om forsvarlig bevaring av nasjonalskattene.

Jeg kan legge til at den norske bistanden til Bosnia-Hercegovina er på om lag 100 millioner kroner og satsningsområdene er forsoning og demokratisering, utvikling av justissektoren, økonomisk utvikling og sikkerhetssektorreform.