Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:75 (2011-2012)
Innlevert: 12.10.2011
Sendt: 13.10.2011
Besvart: 18.10.2011 av justisminister Knut Storberget

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil justisministeren bidra til å utrede om ulike typer elektrosjokkvåpen kan være nyttig for norsk politi som standard utstyr for å sette politiet i bedre stand til å håndtere alvorlige konfliktsituasjoner?

Begrunnelse

Politiets tilgang på relevant utstyr for konflikthåndtering dreier seg om langt mer enn det diskusjonen om allmenn bevæpning av politiet gir inntrykk av. Etter det jeg har brakt på det rene skjer flertallet av skudd løsnet fra politiet i konfliktsituasjon på svært kort avstand. I slike saker kan ulike typer elektrosjokkvåpen være svært aktuelle og effektive alternativer.
Bruken av elektrosjokkvåpen er utstrakt av politi i andre land vi kan sammenligne oss med. Effekten av elektrosjokket er at objektet settes helt ut av stand til å ha kontroll over seg selv, og politiet kan enkelt overmanne vedkommende uten fare for vesentlig skade på objekt eller politi.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg kan opplyse at Politidirektoratet allerede har utredet de tekniske sidene av elektrosjokkvåpen, og vil følge fortløpende med i utviklingen av denne type våpen.

Direktoratet har også igangsatt en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) på oppdrag fra Justisdepartementet, for å identifisere områder som kan bidra til å øke politiets innsatsevne. Spørsmålet om elektrosjokkvåpen kan være nyttig å bruke for norsk politi vil bli vurdert i ROS analysen. Planen er å sluttføre ROS analysen ved årsskiftet 2012/2013.

Justisdepartementet vil følge opp ROS analysen når konklusjonene foreligger.