Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:76 (2011-2012)
Innlevert: 12.10.2011
Sendt: 13.10.2011
Besvart: 18.10.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): På hvilken måte vil utenriksministeren arbeide for å sikre en raskest mulig normalisering av relasjonene mellom Kina og Norge?

Begrunnelse

Samarbeidet mellom Kina og Norge har i vært relativt kjølig over tid. Den norske kontakten med Kina har i flere år før kulden satt inn, gitt Norge mulighet til å ta opp ulike viktige menneskerettighetsspørsmål direkte med Kina. Slik kontakt vil på lengre sikt bidra til å styrke menneskerettighetene i et viktig land for norsk handel og utveksling av teknologi.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen arbeider langs flere spor for å gjenetablere et bredt og godt samarbeid med Kina. Det gjelder innenfor næringsliv, forskning, kultur, miljø, menneskerettigheter og politisk dialog. Til tross for de utfordringer vi står overfor, merker vi oss at det er en del samarbeid på arbeidsnivå.

Den norsk-kinesiske dialogen om menneskerettigheter og godt styresett har vært en sentral del av vårt tosidige samarbeid med Kina. Det er Regjeringens ønske at vi i fremtiden skal bygge videre på det grunnlaget som her er lagt.

Jeg er opptatt av at vi skal videreføre det tosidige samarbeidet med Kina med utgangspunkt i de erfaringer og gode relasjoner vi har bygget opp over flere tiår. Regjeringen arbeider aktivt for å nå denne målsettingen.