Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:87 (2011-2012)
Innlevert: 17.10.2011
Sendt: 17.10.2011
Besvart: 25.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Siden NRK og Jernbaneverket ser ut til å være enige, hva er det i NRK Østlandssendingens sitat samferdselsministeren tar avstand fra?

Begrunnelse

I spørretimen 12. oktober 2011 uttalte samferdselsministeren følgende etter et spørsmål fra undertegnede:

"Eg må i tillegg understreka at sitatet frå Østlandssendinga, om to­–tre år forseinking, tar eg avstand frå. Eg meiner det må vera klokt å ta seg dei månadene ekstra, som Jernbaneverket no ber om."

Konteksten er en utsettelse på Follobanen, som NRK Østlandssendingen påstår er 2-3 års forsinket.
Jernbaneverket publiserte 29.09.2011 en nyhet på sin hjemmeside der de sier sitat" Reguleringsplanene i Ski, Oppegård og Oslo forventes å være ferdig behandlet i 2012 eller 2013. Deretter kan prosjektet gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS2) i 2013, slik at byggestart tidligst kan skje i 2014. Jernbaneverket har nå estimert byggetiden til 6 til 7 år, inkludert et halvt års prøvedrift."
Det betyr at prosjektet ikke kan stå ferdig før i 2020/21. Tidligere var prosjektet anslått til å stå ferdig i 2018. Dette samsvarer med opplysningene som kom frem i NRK Østlandssendingen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til mitt svar på tilleggsspørsmål fra representanten Tenden i muntlig spørre- time onsdag 12. oktober hvor jeg kommenterte lengden på forsinkelsen med to-tre år i henhold til Østlandsendingen. Forutsatt oppstart i 2014 og en byggetid på seks til sju år, inkludert et halvt års prøvedrift av anleggene, vil Follobanen kunne ferdigstilles og tas i bruk for ordinær trafikk i 2019 eller 2020. Jeg gjør dessuten oppmerksom på at i Jernbaneverkets opprinnelige anslag hvor det ble det lagt opp til at arbeidene med Follobanen ville være sluttført ved utgangen av 2018, ikke var lagt inn et halvt år med prøvedrift.

Jeg viser for øvrig til det jeg sa i spørretimen om at det viktigste er å bruke den tiden som er nødvendig for å gjennomføre planlegging og utbygging av et så stort prosjekt.