Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:142 (2011-2012)
Innlevert: 26.10.2011
Sendt: 27.10.2011
Besvart: 04.11.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): HV 08 har etter det jeg har grunn til å tro, ikke tilgang til skytebaner i eget område hvor de kan skyte med sine 12,7 våpen. Dersom jeg tar feil går jeg ut fra at statsråden vil informere meg om det.
Så da er spørsmålet ganske så enkelt, medfører det riktighet at de ikke kan benytte slike våpen innenfor eget område eller ei?

Begrunnelse

Jeg har forstått det slik at man fra HV 08 faktisk har reist til Trøndelag for å kunne skyte på en forsvarlig måte. Dersom det medfører riktighet er det en tragedie etter mitt skjønn. Det bør være adgang til slik trening i samtlige HV distrikter. Jeg imøteser derfor statsrådens svar med stor interesse.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev av 27. oktober 2011 fra Stortingets president med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om tilgang til skytebane for skyting med våpen av 12,7 mm kaliber i Agder Heimevernsdistrikt 08 (HV 08). Det vises også til foreløpig svar av 2. november 2011 fra Forsvarsdepartementet i saken.

HV 08 har tre skyte- og øvingsfelt innenfor eget distrikt. Disse feltene utfyller hverandre når det gjelder skyte- og treningsmuligheter samt transportavstander. De gir samlet sett HV 08 mulighet til å øve med alle Heimevernets våpen opp til 84 mm rekylfri kanon. HV 08 kan benytte det ene av de tre feltene, skyte og øvingsfeltet i Evje og Hornnes kommune, ved skyting med hånd- og avdelingsvåpen av 12,7 mm kaliber.

Banen for bruk av 12,7 mm kaliber på Evje har i sommer og høst vært stengt pga. sikkerhetsmessige forhold. Forsvarsbygg har i løpet av de siste månedene gjennomført nødvendige tiltak og banen ble 24. oktober sikkerhetsmessig godkjent og kan igjen benyttes.