Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:170 (2011-2012)
Innlevert: 31.10.2011
Sendt: 01.11.2011
Besvart: 07.11.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Har utenriksministeren tenkt til å delta på December Summit 2011, hvis Taliban er til stede?

Begrunnelse

I desember samles 90 land for å diskutere Afghanistans fremtid. Tilsted vil også etter all sannsynlighet representanter fra Taliban være. Dr. Massouda Jalal, som er kvinnenes forkjemper i Afghanistan er svært bekymret for at Taliban skal få stadig mer makt. Dette vil være en trussel mot høyt utdannende kvinner idet Afghanske samfunnet, og en reversering av kvinners rettigheter generelt i Afghanistan, hevder hun. Det er derfor med skepsis man har merket seg at representanter for Taliban antagelig også kommer til å delta på December Summit 2011. Taliban er terrorister, som vi har sendt våre soldater for å beskytte det afghanske folket mot, og bør ikke inviteres til å sitte rundt bordet og diskutere Afghanistans fremtid, på linje med andre deltagere.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil selv lede den norske delegasjonen til Bonn-konferansen om Afghanistan i desember 2011.

Kvinners rettigheter og politisk løsning på konflikten i Afghanistan er to av de mest sentrale utfordringene for dette landet. Den eneste varige løsningen for Afghanistan er en politisk løsning og forsoning med opprørsgrupper – også Taliban. Vi har gjentatte ganger understreket at en politisk løsning må ivareta interessene til alle grupper i det afghanske samfunnet – inklusive kvinnenes. Det er bred internasjonal støtte til president Karzais forsoningslinje. En fortsatt militær konflikt med Taliban vil ikke være forenlig med en positiv politisk og økonomisk utvikling for Afghanistan.

Kvinners rettigheter og likestilling gis høy prioritet i Norges engasjement i Afghanistan. I vår dialog med afghanske myndigheter legger vi vekt på betydningen av et systematisk likestillingsarbeid og at kvinners rettigheter må ivaretas. Jeg har personlig tatt dette opp i en rekke møter med afghanske politikere – også med president Karzai.

Vi har spesielt tatt opp spørsmålet om kvinners deltakelse på Bonn-konferansen med Afghanistans regjering. Norge har også fremmet dette som en felles nordisk sak overfor afghanske myndigheter.

I forbindelse med Bonn-konferansen skal det avholdes et såkalt sidemøte hvor representanter for frivillige organisasjoner og kvinnenettverk presenterer sin virksomhet og sine synspunkter på sentrale politiske spørsmål i Afghanistan. Jeg vil sette av tid i mitt program til møter med disse organisasjonene for det er viktig for meg å høre deres syn på utviklingen i Afghanistan.

Sammensettingen av den afghanske delegasjonen til Bonn er ikke offentliggjort, men afghanske myndigheter har signalisert at kvinneandelen i delegasjonen vil være 25 %. Det er opp til president Karzai å sette sammen Afghanistans delegasjon. Vi vil forholde oss til den delegasjonen som presidenten utpeker.

Norge vil fortsette å arbeide for at afghanske kvinners rettigheter blir hørt og bedret. Dette er et spørsmål som strekker seg mye lenger enn til kvinnelig deltakelse i Bonn-konferansen. Styrking av kvinners rettigheter er et langsiktig mål for all vår virksomhet i Afghanistan.