Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:222 (2011-2012)
Innlevert: 09.11.2011
Sendt: 10.11.2011
Besvart: 16.11.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil utviklingsministeren stanse videre støtte til religiøse grupper som driver hatkampanjer mot homofile og deres rettigheter i Uganda?

Begrunnelse

Tirsdag 8. november hadde utenriks og forsvarskomiteen møte med Raftoprisvinnerne i organisasjonen SMUG. SMUG er en organisasjons som kjemper for homofiles rettigheter i Uganda. De kunne fortelle oss at religiøse grupper som er støttet av midler fra NORAD, driver regelrette hatkampanjer mot homofile. De driver også en utstrakt lobbyvirksomhet mot parlamentarikere i Uganda, for å få vedtatt lovforslaget om fengsling og dødsstraff mot homofile i landet.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Norges holdning til menneskerettighetene er klar: de gjelder for alle, inkludert seksuelle minoriteter. I Uganda har Norge gjentatte ganger tatt opp den vanskelige situasjonen til seksuelle minoriteter. Vi har støttet sivilt samfunns kamp for å bekjempe ytterligere kriminalisering, diskriminering og vold. En bred menneskerettighetskoalisjon ble dannet i Uganda i 2009 som reaksjon mot et omstridt privat lovforslag mot homofili. Den norske ambassaden støtter Koalisjonens arbeid. Sexual Minorities Uganda som utenriks- og forsvarskomiteen møtte, inngår i koalisjonen. Jeg er positiv til at lokale aktører går sammen for å fremme alminnelige menneskerettigheter og bedre situasjonen til seksuelle minoriteter.

Dette er imidlertid et vanskelig og langsiktig arbeid. Mange i samfunnet har en svært negativ holdning til seksuelle minoriteter. Flere religiøse organisasjoner, deriblant amerikanske, driver hetskampanjer mot homofile, lesbiske og andre seksuelle minoriteter i Uganda. Andre religiøse grupper har et mer tolerant syn. Disse kan bidra til dialog i Uganda om seksuelle minoriteter.

I et møte med statssekretær Ingrid Fiskaa i begynnelsen av november uttalte Sexual Minorities Uganda at de er positive til at Norge kan bistå sistnevnte religiøse grupper/organisasjoner.

Norad gir tilskudd til ulike religiøse norske organisasjoner som samarbeider med sine ugandiske partnere om prosjekter i Uganda. Aktuelle organisasjoner er Caritas, Pinsevennenes Ytremisjon, og Strømmestiftelsen. Disse organisasjonene bygger sitt arbeid på menneskeverd og like rettigheter for alle. Norsk støtte gis til prosjekter innen utdanning, hiv/aids og mikrofinans. Tilskuddene til de religiøse organisasjonene utgjør om lag 14 % av total tildeling via norske frivillige organisasjoner i Uganda i 2011. Det har vært reist spørsmål knyttet til Pentecostal Church of Uganda, den ugandiske samarbeidspartneren til Pinsevennenes Ytremisjon, og deres holdninger til homofili. På forespørsel fra Norad, har Pinsevennenes Ytremisjon i Norge forklart at Pentecostal Church of Uganda ikke støtter kampanjen mot homofile i Uganda, og at bistandsprosjektet tvert i mot fremmer likeverd for alle. Dette ble bekreftet i møte med Norad og PYM 14. november i år.

Den norske ambassaden har i tillegg kontaktet Sexual Minorities Uganda (SMUG) og bedt om ytterligere informasjon. De har ingen konkret informasjon eller mistanker om at religiøse grupper med norsk støtte driver hatkampanjer mot homofile i Uganda. De ber Norge være oppmerksomme på problemstillingen og følge opp dersom det skulle aktualisere seg. Det vil vi gjøre. Jeg finner imidlertid i dag ikke grunnlag for å stanse Norads støtte til religiøse grupper som arbeider i Uganda.