Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:227 (2011-2012)
Innlevert: 10.11.2011
Sendt: 10.11.2011
Besvart: 17.11.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I en undersøkelse for en stund siden kunne vi lese at ca 1/5 av Norges befolkning kunne tenke seg å være bonde.
Når vi vet at svært mange landbrukseiendommer står tomme uten at de ønskes solgt iht. dagens regelverk, hvordan vil statsråden bidra til at flere gårdsbruk blir frivillig solgt til nye drivere?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Det er mindre enn et halvt år siden stortingsrepresentant Bredvold i skriftlig henvendelse til meg stilte et tilsvarende spørsmål. Jeg viste den gang til at det ligger et betydelig bosettingspotensial i de ca. 33 000 landbrukseiendommene som per i dag er uten fast bosetting.

Jeg uttrykte samtidig at jeg er glad for at representanten er opptatt av dette spørsmålet. I svaret mitt viste jeg til at Bygdeforsk nettopp hadde utarbeidet en rapport om nettopp de ubebodde eiendommene (Rapport 3/2011 Det handler om følelser). Forskerne så da bl.a. på faktorer som hemmer og fremmer omsetning av ubebodde eiendommer. De påviste at det er tilknytningen til eiendommen som en slektseiendom, som er den faktoren som har størst betydning for at man fortsetter å eie en eiendom man ikke selv bor på.

Jeg mente da, og jeg mener fortsatt, at det er viktig å ta undersøkelsen fra Bygdeforsk på alvor. Rapporten viser oss at regelverket har forholdsvis lite å si for salgsvilligheten. Videre viser den at vi for å utnytte de ca. 33.000 ubebodde eiendommene som en ressurs for lokalsamfunnene, først og fremst må arbeide med de holdningene eierne har til eiendommen sin.

Vi ser at ulike lokalt initierte prosjekter har vist seg godt egnet til å få eiendommer på salg, og at det er brukt ulike lokalt tilpassede innganger for å få dette til. Jeg mener nå, som i juni, at det må stimuleres til slik virksomhet.

Ellers er eiendomspolitikken et tema som vil bli gjennomgått i den stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken som Stortinget vil få seg forelagt med det første. De spørsmål som representanten er opptatt av, vil også bli behandlet der.