Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:257 (2011-2012)
Innlevert: 14.11.2011
Sendt: 15.11.2011
Besvart: 22.11.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Mediagruppen Grenland har i 27 år drevet radio rettet spesielt mot kristne lyttere. I sommer søkte Norske etermedier om konsesjon. Noe også Media gruppen Grenland og LO gjorde når disse ble kjent med dette. Tilsynet gir konsesjonen til LO og Norske etermedier med begrunnelsen i at de søkte først. For Mediagruppen Grenland som også har søkt blir tildelingen veldig spesiell.
Vil statsråden gå inn og se hva som har skjedd og om det er mulig å finne en løsning som gjør at Media gruppen Grenland kan få fortsette?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Medietilsynet mottok klage fra Mediagruppen Grenland den 10. oktober 2011.

Klagen er fortsatt til behandling. Ved lovendring som trådte i kraft 1. juli 2011 har Medietilsynet fått en mer uavhengig rolle ved behandling av enkeltsaker på kringkastingsfeltet. Klager over Medietilsynets enkeltvedtak behandles av Medieklagenemnda. Departementet kan ikke instruere Medietilsynet eller Medieklagenemnda i enkeltsaker. Dette følger av kringkastingsloven §§ 2-14 og 2-15. Jeg vil derfor ikke gå nærmere inn i saken.