Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:259 (2011-2012)
Innlevert: 14.11.2011
Sendt: 15.11.2011
Besvart: 23.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): I høst må 400 000 nordmenn fornye førerkortet for å kunne fortsette å kjøre lett lastebil. Innehavere av førerkortklassene C1 og C1E må fornye sine førerkort jevnlig for at disse skal være gyldig for lett lastebil eller andre tunge kjøretøy.
Kan statsråden opplyse om de totale kostnadene knyttet til dette både for transportetatene og helsevesenet, og mener statsråden det er en fornuftig ressursbruk at kvinner og menn i yngre alder må foreta denne fornyelsen hvert femte år?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: De som i år må fornye sitt førerkort for lett lastebil (klasse C1 eller C1E) er hovedsaklig førerkortinnehavere som i sin tid tok førerkort klasse 1. Klasse 1 omfattet både personbil og lett lastebil og det var kun krav om egenattest for helse. I 1997 ble lett lastebil egen førerkortklasse som en følge av andre førerkortdirektiv. Det ble da strengere helsekrav for lett lastebil enn personbil, slik at for å beholde rettigheten til fortsatt å kunne kjøre lett lastebil måtte det innleveres en helseattest fra lege. Helse- attesten måtte innleveres senest 31. desember 2001. Svært mange førerkortinnehavere kom rett før fristen. Disse førerkortene fikk da en varighet på 10 år i henhold til reglene den gang. Det er disse førerkortinnehaverne som kommer på trafikkstasjonene i høst for å fornye sitt førerkort for lett lastebil. Tallet er derfor betydelig høyere enn hva det vil være et ordinært år.

Det er førerkortinnehaveren selv som betaler både for legeattesten og for førerkortet. Gebyret for førerkortet på kr 220,- er kostnadsriktig. Den store pågangen på trafikk- stasjonene skal således ikke være belastende i forhold til Statens vegvesen sitt budsjett. Hvilke ekstra utgifter fylkesmennene har hatt som følge av at en del av helsesakene må avgjøres av fylkeslegen, kjenner jeg ikke til.

Jeg kan i den forbindelse nevne at gyldighetstiden for tunge førerkortklasser nå er fem år. Dette skyldes at tredje førerkortdirektiv, som trer i kraft 19. januar 2013, innfører fem års gyldighet for tunge førerkortklasser. Ved innføring av yrkessjåførdirektivet i 2008 ble det ansett hensiktsmessig å samkjøre regelverkene slik at tungbilsjåførene etter hvert kunne foreta fornyelse i forbindelse med gjennomføring av den påkrevde yrkesmessige etterutdanningen hvert femte år. På denne måten vil gyldighetsperioden for førerkortet samsvare med gyldighetsperioden for yrkessjåførkompetansen, noe som vil gi et enklere og mer forutsigbart system både for førerkortinnehaveren og for Statens vegvesen.