Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:309 (2011-2012)
Innlevert: 23.11.2011
Sendt: 24.11.2011
Besvart: 05.12.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I Bergensavisen 18.11 kommer det frem at strekningen Bergen - Voss ikke har fått fabrikknye togsett siden 1952. Dette gjør Vossabanen mindre attraktiv for reisende. Når standarden er lav, blir det lettere å velge bil. Om flere hadde valgt toget, ville vi kunnet redusert trafikkvolumet på E16 og gjort denne veien tryggere.
Vil ministeren sette inn nye togsett på Bergen - Voss som et tiltak for å redusere ulykkesfrekvensen på E16?

Begrunnelse

Bergensavisen 18.11 viser at NSBs snart vil sette inn 50 nye togsett inn på ulike strekninger. Oppgradering av togvogner er utelukkende positivt for norsk jernbane. De nye togsettene bidrar til å øke kvaliteten på reiseopplevelsen og gjør jernbanen mer konkurransedyktig. Skal togreiser konkurrere med privatbil, fly og buss, blir vi nødt til å tilby en kvalitet som klarer å tiltrekke flere reisende. Å ha mulighet til å jobbe på toget med trådløst internett, vil for eksempel føre til at mange kan få en mer fleksibel jobbhverdag og gjøre jernbane til et svært attraktivt tilbud.
Samtidig vet vi at strekningen E16 Bergen - Voss er svært ulykkesutsatt. Å få flere til å velge tog, hadde redusert risikoen for ulykker på denne veien. Nye togsett mellom Bergen - Voss ville gjort togturen mer attraktiv for pendlere, og således redusert persontrafikken på E16. Redusert persontrafikk vil kunne føre til redusert ulykkesfrekvens.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Togmateriellet som i dag trafikkerer på Vossebanen ble anskaffet av NSB i periodene 1983/84 og 1990/93. Alt materiell er av samme type. NSB opplyser at de vurderer det slik at togsettene som ble anskaffet i den første perioden 1983/84 vil nå sin tekniske/økonomiske levealder i 2014. I den forbindelse har NSB gjort det kjent for Samferdselsdepartementet at de vurderer hvordan et fremtidig materiellbehov til Vossebanen, inkludert lokaltogstilbudet Bergen-Arna, kan tilfredstilles.

Samferdselsdepartementet har per i dag ikke mottatt en konkret forespørsel fra NSB om materiellfornyelse på Vossebanen. Det er naturlig at en slik henvendelse kommer, før departementet vurderer saken nærmere.