Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:336 (2011-2012)
Innlevert: 25.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Besvart: 07.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva er begrunnelsen for at utenlandske statsborgere med lovlig opphold i Norge ikke får levere skadeanmeldelser via politiets nettjeneste, og vil statsråden sørge for å endre denne praksisen?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller har blitt kontaktet av en utenlandsk statsborger med 16 års lovlig opphold i Norge. Vedkommende har vært folkeregistrert i Norge hele perioden. Personen forsøkte å anmelde en skade til politiet via politiets nettjeneste, men fikk da til svar at utenlandske statsborgere bare kan anmelde forholdet ved direkte henvendelse til nærmeste politistasjon.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er riktig at det på politiets hjemmeside har stått at man må levere anmeldelse ved frammøte hos politiet hvis man er utenlandsk statsborger eller har folkeregistrert adresse i utlandet. Departementet har vært i dialog med Politidirektoratet (POD) om saken, og fått opplyst at kravet for å levere anmeldelse på politiets hjemmeside er at den som leverer må ha norsk fødselsnummer og folkeregistrert adresse i Norge. Utenlandske statsborgere med lovlig opphold i Norge kan således levere skadeanmeldelse via politiets nettjeneste dersom disse kriteriene er oppfylt. Det er beklagelig at veiledningsteksten om dette på nettsidene har vært upresis, og det skal nå være rettet opp.