Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:368 (2011-2012)
Innlevert: 30.11.2011
Sendt: 01.12.2011
Besvart: 09.12.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Statsminister Stoltenberg sa i Stortinget 30.11.11 at klimaforliket beskriver både mål og virkemidler. I Dagsavisen 25.10.10 hevdet miljøvernministeren at "sannheten er at både regjeringen og opposisjonen hele tida har visst at klimaforliket i seg selv ikke beskriver virkemidler, bare målet." og "sier de noe annet, har de ikke fulgt med i timen." Jeg konstaterer at statsminister og miljøvernminister sier motstridende ting om klimaforliket.
Hvem har "ikke fulgt med i timen"?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Gjennom avtalen om klimameldinga som ble inngått på Stortinget 17. januar 2008 sikret vi bred politisk enighet om hovedlinjene i klimapolitikken. Med klimaforliket ble Norges klimapolitikk styrket. Målene fra klimaforliket ligger fast og har blitt fulgt opp med konkrete tiltak. Regjeringen har lagt om engangsavgiften slik at de mest klimavennlige bilene har blitt billigere, styrket belønningsordningen for kollektivtransport i byene, økt bevilgningene til jernbane, innført omsetningspåbud for biodrivstoff og etablert Transnova som blant annet gir støtte til ny infrastruktur for elbiler.

De globale utslippene av klimagasser økte med over 5 prosent i 2010. Også norske utslipp av klimagasser økte i fjor nesten 5 prosent i følge foreløpige beregninger. Oppdaterte anslag viser at de norske utslippene vil kunne øke ytterligere fram mot 2020 uten nye virkemidler i klimapolitikken, jf Nasjonalbudsjettet 2011. Jeg har til media uttalt at klimaforliket ikke inneholder tilstrekkelig med virkemidler til å nå forlikets mål før 2020.

Regjeringen vil komme tilbake med en stortingsmelding om klimapolitikken i 2012. Meldingen vil inneholde både en gjennomgang av situasjonen i de internasjonale klimaforhandlingene og vurdere behovet for ytterligere virkemidler og tiltak for å redusere de nasjonale utslippene.