Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:403 (2011-2012)
Innlevert: 06.12.2011
Sendt: 07.12.2011
Besvart: 21.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Når ble brevet ”Forslag til lovendringer vedrørende terrorlovgivningen og PSTs metodebruk” offentliggjort?

Begrunnelse

I VG 22. november kunne vi lese at PST hadde sendt et hemmelig brev til justisministeren, der de ba om nye terrorlover. Kommunikasjonsdirektøren i PST bekreftet til VG at PST har sendt brev med forslag til endringer i lovgivning og metodebruk, og kommunikasjonsdirektøren bekrefter også at de har sendt et brev om barrierene mellom PST og Forsvarets E-tjeneste.
Under Stortingets debatt av Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012 (rammeområde 5) 2. desember spurte undertegnede statsråden om hun ville offentliggjøre brevene fra PST. Statsråden svarte da (kl 11:08:04):

”Jeg tror det spørsmålet kan besvares veldig kort, dersom det er det brevet jeg tenker på. Jeg tror det allerede er offentliggjort og at det ble bekreftet av PST for et par dager siden.”

Venstres stortingsgruppe sendte på denne bakgrunn kl 11.34 en innsynsbegjæring på e-post for å få oversendt det nevnte brevet. Venstres stortingsgruppe ringte på ettermiddagen samme dag og fikk til svar at innsynsbegjæringen måtte saksbehandles. Venstres stortingsgruppe har ennå ikke fått svar.
NRK Dagsrevyen hadde 4. desember et innslag om brevet som omhandlet forslag til lovendringer vedrørende terrorlovgivningen og PSTs metodebruk. I innslaget ble det sagt at ”Etter pressekonferansen på fredag ble en sladdet utgave av brevet offentliggjort”.
PST sjef Janne Kristiansens sa selv under redegjørelse til pressen fredag 2. desember at ” Jeg har med meg brevet her i dag og dere kan få en kopi.” Brevet ble lagt ut på PSTs hjemmesider på ettermiddagen 2. desember.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Brev 1. november 2011 fra Politiets sikkerhetstjeneste til Justisdepartementet med følgende overskrift «Forslag til lovendringer vedrørende terrorlovgivningen og PSTs metodebruk» ble i utgangspunktet sikkerhetsgradert som BEGRENSET i henhold til sikkerhetsloven §§ 11 og 12, jf. offentleglova § 13. Som følge av en innsynsbegjæring ble sikkerhetsgraderingen vurdert på ny. Avsender PST kom etter en fornyet vurdering til at deler av brevet kunne avgraderes. Det var da ikke lenger grunn til å unnta disse delene av dokumentet fra innsyn etter offentleglova § 13. PST valgte å gjøre brevets avgraderte deler kjent fredag 2. desember 2011 i forbindelse med en pressekonferanse som PST sjef Janne Kristiansen holdt.

I begrunnelsen for spørsmålet oppgis det at Venstres stortingsgruppe ringte på ettermiddagen fredag 2. desember 2011 for å be om å få oversendt det nevnte brevet. Jeg legger til grunn at henvendelsen ble rettet til departementet og ikke PST. Henvendelsen fra Venstres stortingsgruppe ble dessverre ikke etterkommet så snart nevnte pressekonferanse var overstått.