Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:461 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 14.12.2011
Besvart: 22.12.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Drammens Tidene har den 13.12 en artikkel om barn som nektes å få bruke nisselue ved skoleavslutning. Denne saken minner om tilsvarende saker i fjor, der en rektor bestemte seg for å fjerne skolens julegudstjeneste uten at foreldra ble involvert i avgjørelsen. Jeg viser til svar på spørsmål nr. 15:583 (2010-2011), der det fremkommer at dialog med hjemmene er naturlig når endring skjer.
Er det slik å forstå at statsråden mener at rektor eller lærer har makt til å overkjøre foreldrene og avlyse norske juletradisjoner i skolen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Samarbeid og dialog mellom hjem og skole er et sentralt prinsipp i grunnopplæringen som er lovfestet i opplæringslovens formålsparagraf. Gjennomføringen av juleavslutninger og ulike juletradisjoner i skolen bør i tråd med dette skje i samarbeid og forståelse med hjemmene, selv om det er skoleeier som har endelig beslutningsmyndighet. Det store flertallet av landets skoler arrangerer juleavslutninger og markeringer på tradisjonelt vis, og uten uenighet om gjennomføringen.

Jeg vil understreke at avslutningsarrangementer skal være samlende for alle elever på skolen. Der skoler velger å gjennomføre en julegudstjeneste som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling, må arrangementet ikke gis karakter av semesteravslutning. Det må også være mulig å be seg fritatt fra gudstjenesten, og det må etableres likeverdige alternative tilbud for dem som ber om fritak.

Det er fastsatt i opplæringslovens formålsparagraf at opplæringen skal bidra til å utvide kjennskap til og forståelse av vår felles nasjonale kulturarv. Den norske julefeiringen med tilhørende tradisjoner er en naturlig del av skolens aktiviteter i desember.