Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:459 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 14.12.2011
Besvart: 21.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til den annonserte fagdag om tidlig ultralyd av gravide den 16. januar 2012. I Stortingets spørretime den 16. februar 2011 foreslo Høyre en konsensuskonferanse om dette tema, og at det er nødvendig med en bred gjennomgang av bl.a. de medisinskfaglige, etiske og prioriteringsmessige spørsmål knyttet til tidlig ultralyd. Videre at det er viktig at brukerorganisasjoner er representert.
Vil helseministeren sørge for at brukerorganisasjonene blir representert og får komme med sine synspunkter på fagdagen?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime den 16. februar 2011 foreslo Høyre som nevnt en konsensuskonferanse om dette tema, og understrekte at det er nødvendig med en bred gjennomgang av bl.a. de medisinskfaglige, etiske og prioriteringsmessige spørsmål knyttet til tidlig ultralyd, noe helseministeren sa seg enig i. Videre sa undertegnede at det er viktig at både pasientorganisasjoner og brukerorganisasjoner er representert, og helseministeren responderte med følgende: sitat "Også brukerorganisasjonene er selvfølgelig viktige her. Så jeg skal ta initiativ til." sitat slutt
Det vises forøvrig til de andre svarene i helseministerens svar.
En er overrasket over at helseministeren gjennom VG allerede har flagget sitt standpunkt på bakgrunn av svaret hun ga i Stortinget.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som jeg tidligere har informert Stortinget om, har jeg tatt initiativ til en konferanse der problemstillingene rundt en eventuell innføring av tilbud om tidlig ultralyd vil bli drøftet i full bredde. Konferansen blir arrangert av Helsedirektoratet den 16. januar som et åpent møte med bred deltakelse. Det vil bli anledning til innlegg og spørsmål fra salen, og brukerorganisasjoner er invitert til å holde innlegg.