Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:480 (2011-2012)
Innlevert: 14.12.2011
Sendt: 15.12.2011
Besvart: 20.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Når vil det utrangerte strålingsutstyret ved OUS bli erstattet med nytt?

Begrunnelse

Ifølge NRK er strålingsutstyret som benyttes ved OUS i Oslo så gammelt at det burde vært skiftet ut for flere år siden. "Det er bare u-land som benytter så gamle maskiner som vi har", sier medisinsk fysiker ved Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken ved OUS, Einar Waldeland.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I 2006 ble det åpnet to nye stråleterapienheter innenfor nåværende Oslo universitetssykehus sitt område. Nytt strålebygg ved Radiumhospitalet inneholdt fem nye strålemaskiner og Kreft- og isolatsenteret ved Ullevål rommet bl.a. seks nye strålemaskiner. Ved disse nyetableringene ble store deler av maskinparken fornyet og kapasiteten økte betraktelig.

Når det gjelder oppgradering og fornying av denne maskinparken er dette et ansvar som ligger klart til Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF. Helseforetaket skal innenfor sine budsjettrammer gi et best mulig helsetilbud og sikre nødvendige helsetjenester til de som bor i regionen. Dette gjelder også ansvar for nødvendig oppgradering og nyinvesteringer i bygg og utstyr.