Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:482 (2011-2012)
Innlevert: 14.12.2011
Sendt: 15.12.2011
Besvart: 21.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I Vårt Land 14. desember uttaler statsråden om tidlig ultralyd: "Jeg er medlem av Ap, jeg er et selvstendig menneske og har lov å ha en mening om et så sensitivt og personlig spørsmål."
Innebærer dette at statsråden dypest sett mener at et samfunns normer og syn på spørsmålet om tidlig ultralyd skal underordnes den personlige oppfatning, og er det dette synet som er det prinsipielle grunnlaget for hennes konklusjon i saken?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: En ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapssenteret har sett på helseeffekter, diagnostisk nøyaktighet og økonomiske konsekvenser av å innføre et tilbud om ultralyd i svangerskapsuke 11-13 til alle gravide. Ekspertgruppens rapport ble behandlet av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 5. desember 2011. Nasjonalt råd vedtok at rutinemessig ultralyd bør tilbys i uke 11-13 i tillegg til undersøkelsen i uke 17-19.

Et flertall i Bioteknologinemnda mener det bør være tillatt med tidlig ultralyd og supplerende blodprøve (KUB-test) for gravide som ønsker det, men ikke i form av et rutinemessig tilbud.

Slik jeg har uttalt i media, har Arbeiderpartiet programfestet at gravide skal ha tilbud om tidlig ultralyd. Regjeringen har ikke konkludert i saken.

Som jeg tidligere har informert Stortinget om, har jeg tatt initiativ til en konferanse der problemstillingene rundt en eventuell innføring av tilbud om tidlig ultralyd vil bli drøftet i full bredde. Konferansen blir arrangert av Helsedirektoratet den 16. januar.

Vedtak i Nasjonalt råd, Bioteknologinemndas innspill og konferansen vil være en viktige del av Regjeringens beslutningsgrunnlag.