Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:485 (2011-2012)
Innlevert: 14.12.2011
Sendt: 15.12.2011
Besvart: 04.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Hvilke strakstiltak vil statsråden foreta for å lette på den akutte trafikksituasjonen gjennom Moss sentrum?

Begrunnelse

Moss kommune har som kjent betydelige trafikkutfordringer pga. at Bastøfergen legger til midt i Moss sentrum. Nå når Oslofjordtunnelen i tillegg er stengt for tungtransport øker trafikkmengden gjennom Moss til tross for at kapasiteten allerede er sprengt. Situasjonen er enda mer akutt nå som flere av fergene i perioder er ute av drift.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: For å avhjelpe trafikksituasjonen gjennom Moss i den perioden rv 23 Oslofjordforbindelsen er stengt for tyngre kjøretøy, kjøres det fem ferjer i sambandet Moss – Horten i stedet for fire. I desember kjøres i tillegg tre ferjer på lørdager, mot normalt to.

MF Stavanger som er leid inn som ekstraferje i sambandet, er i utgangspunktet ikke bygd for et farvann som Oslofjorden og har begrensninger når vinden blir for sterk. Dette har ført til at den har blitt liggende til kai enkelte dager. I perioden august – november 2011 var imidlertid regulariteten i sambandet på over 99 prosent. Det har ikke vært problemer med tilbakeblokkering av trafikken gjennom Moss sentrum som følge av manglende ferjekapasitet.

Det foreligger ikke endelige trafikktall for desember, men så langt har regulariteten i hovedsak vært god. Den 12. og 13. desember hadde ferja Bastø III tekniske problemer, noe som medførte at den var ute av drift i halvannet døgn. Med vind av storm styrke i samme tidsrom måtte også MF Stavanger innstille sine avganger, noe som medførte lengre ventetider og tendenser til tilbakeblokkering.

På kort sikt er det planlagt utbedring av ferjekaia i Moss. Arbeidene er startet opp og fullføres medio mai 2012. I anleggsperioden vil et oppstillingsfelt være delvis blokkert, og arbeidene er derfor lagt til den delen av året som normalt har minst ferjetrafikk. Utbedringen vil gi noen flere oppstillingsplasser på ferjekaia enn i dag. Etablering av en fjerde billettbod vil bli vurdert i den sammenheng.

Eventuelle tiltak på vegnettet i Moss sentrum ut over dette må vurderes i forbindelse med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023.