Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:493 (2011-2012)
Innlevert: 15.12.2011
Sendt: 16.12.2011
Besvart: 22.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Vil statsråden be kreftregisteret legge frem testresultat av HPV analyse der NorChips test evalueres i henhold til testplan som faktisk har vært brukt?

Begrunnelse

Undertegnede har flere ganger sendt spørsmål til statsråden for å forsikre om at evalueringen som kreftregisteret foretar av ulike HPV-tester blir gjennomført slik testene faktisk har vært brukt i praksis. Jeg registrerer at så ikke har skjedd. FrP frykter at dette kan medføre at pasientene ikke får tilgang til de beste testene ettersom analysene fra kreftregisteret ikke har analysert testen fra NorChip gjennom en annen bruk enn den reelt sett har vært brukt. Undertegnede oppfordrer statsråden på det sterkeste til å enten be kreftregisteret foreta en ny analyse der den faktiske bruken blir lagt til grunn eller eventuelt be om at en ny uavhengig instans foretar en ny vurdering. Pasientene i Norge må etter FrPs syn kunne føle seg trygge på at de har tilgang til den beste testen. En forutsetning for å kunne føle seg trygg på det er at testene evalueres slik de er brukt i praksis.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Rapporten fra Kreftregisterets evaluering av screeningen mot livmorhalskreft konkluderer med at det er kvalitetsforskjeller mellom de HPV-testene som brukes i Norge og at det bør brukes tester med bedre egenskaper enn PreTect HPV-Proofer (Norchips HPV-test) i sekundærscreening mot livmorhalskreft. Helsedirektoratet og Rådgivningsgruppen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har begge gitt sin støtte til Kreftregisterets evaluering og konklusjonene i denne. Jeg mener at dette bør legges til grunn.

Helsedirektoratet har opplyst at fra og med 1. januar 2012 vil det bli stilt nye og strengere krav til de HPV-testene som skal brukes i det nasjonale Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. 1. januar 2012 vil endringer i Forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak og i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter, tre i kraft. Disse forskriftene vil da vise til retningslinjene i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.