Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:520 (2011-2012)
Innlevert: 20.12.2011
Sendt: 21.12.2011
Besvart: 12.01.2012 av justisminister Grete Faremo

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre om dette medfører riktighet, og hvis ja, kan statsråden redegjøre hvorfor?

Begrunnelse

I tidsskriftet Brannmannen nr. 5 2011 står det følgende: Verken under terroraksjonen 22. juli eller under brannen på MS Nordlys ble lokal redningssentral satt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I forbindelse med brannen om bord på MS Nordlys ble redningsaksjonen ledet av Hovedredningssentralen (HRS). Representanter for brannvesenet ble innkalt som rådgivere for å bistå HRS under koordinering av hendelsen.

Lokal redningssentral (LRS) i Ålesund ble av HRS tildelt oppgaven med å koordinere kaiområdet og mottak av evakuerte. Brannsjefen og lege/AMK ble innkalt for å bistå politiets stab som rådgivere/ressurspersoner.

Når det gjelder hendelsene 22. juli opplyser Hovedredningssentralen at de ikke fikk noe varsel om at LRS var etablert. Jeg viser jeg for øvrig til den pågående gjennomgangen av 22.7 kommisjonen.