Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:585 (2011-2012)
Innlevert: 09.01.2012
Sendt: 09.01.2012
Besvart: 19.01.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Fremskrittspartiet har fått hørt at det ikke finnes et "back up system" for strømproduksjonen (dieselgenerator) i Ny - Ålesund på Svalbard, slik at byen risikerer å gå i svart, å fryse ned dersom det blir en total stopp i strømproduksjonen.
Medfører dette riktighet, og i så fall ikke, hva er gjort for å sikre mot full nedising av byen ved en ukontrollert hendelse som vil vare over tid?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet har fått hørt at det ikke finnes et "back up system" for strømproduksjonen (dieselgenerator) i Ny - Ålesund på Svalbard, slik at byen risikerer å gå i svart, å fryse ned dersom det blir en total stopp i strømproduksjonen.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kings Bay AS får årlige tilskudd fra staten som skal sette Kings Bay i stand til å yte tjenester til fremme av forskning og vitenskapelig virksomhet, samt bidra til ytterligere å utvikle Ny-Ålesund som en internasjonal arktisk naturvitenskapelig forskningsstasjon. Sikker strømtilførsel i Ny-Ålesund er viktig og forutsetter at selskapet har infrastruktur som ivaretar dette. Det tilligger selskapets styre og ledelse å sikre dette. Jeg har fått opplyst fra selskapet at de har beredskap på dette, herunder vurderer løpende behovet for tiltak. Blant annet opplyser de at beredskapen i senere tid er forbedret ved konkrete tiltak som skal sikre at byen i en akutt situasjon kan forsynes med strøm.