Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:604 (2011-2012)
Innlevert: 10.01.2012
Sendt: 11.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Hvor går grensen for hvilke militære operasjoner norsk politi skal delta i når det er i utenlandstjeneste sammen med militære styrker?

Begrunnelse

Bergens Tidende skrev en artikkel 30. desember i fjor som viste at politifolk i Afghanistan skal ha blitt presset av militære til å delta i offensive militære operasjoner. Slik jeg forstår det, er dette utenfor mandatet til polititjenestemenn i slike operasjoner.
Det fremstår uheldig dersom tjenestemenn fra politiet blir utsatt for press til å gjennomføre handlinger de ikke er trenet til og således må ta på seg en større risiko enn forutsatt.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 11. januar 2012, med spørsmål fra stortingsrepresentant Per Sandberg om hvor grensen går for hvilke militære operasjoner norsk politi skal delta i når det er i utenlandstjeneste sammen med militære styrker.

Norsk sivilt politi skal ikke, og deltar heller ikke i militære operasjoner i Afghanistan. Deres mandat i Afghanistan er å gi råd om etablering av en afghansk politistyrke, bygget på rettsstatlige prinsipper og respekt for menneskerettighetene, samt bidra i opplæring av afghansk politi.

Når det gjelder hendelsen som stortingsrepresentant Sandberg viser til, er det ikke riktig at norske politirådgivere har blitt presset av Forsvaret til deltakelse i oppgaver utenfor deres mandat. I det aktuelle tilfellet ble politikontingenten spurt av den norske militære sjefen i Faryab om de kunne delta i en militær operasjon. Svaret på denne henvendelsen var nei, noe som ble godtatt av den militære sjefen. Jeg ser på dette som et enkelttilfelle, der den daværende militære sjefen ikke var godt nok informert om mandatet til det norske politiet i Afghanistan og dets begrensninger. Det er i dag stor bevissthet rundt politiets mandat og handlingsrom hos de norske militære sjefene i Afghanistan.