Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:744 (2011-2012)
Innlevert: 30.01.2012
Sendt: 31.01.2012
Besvart: 09.02.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): I 2009 fikk Bjerkreim Vindpark (tidligere Eikeland/Steinsland), Moi-/Laksesvelafjellet, Gravdal og Skinansfjellet ja på konsesjonssøknadene fra NVE. Vedtakene ble imidlertid påklagd og OED har siden hatt disse sakene til behandling. Bjerkreim kommune etterlyste et endelig vedtak i sakene tidlig i desember 2011, men har ennå ikke fått noen tilbakemelding på denne henvendelsen.
Er statsråden enig i at ankebehandlingen har tatt urimelig lang tid, og når kan endelig avklaring på søknadene foreligge?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Konsesjonssøknadene i denne delen av Rogaland omfatter syv vindkraftprosjekter inkludert to planendringssøknader. Olje- og energidepartementet fikk klagesakene oversendt i september 2010, og har gjennomført befaring av samtlige prosjekter. På grunn av planendringssøknadene og behovet for å se alle disse vindkraftsakene i sammenheng, var det nødvendig med egen behandling i NVE av planendringssøknadene. NVEs innstilling mottok departementet i september 2011.

Departementet har samtidig hatt til behandling og fattet vedtak for store kraftoverføringsanlegg av vesentlig betydning for vår kraftforsyningssikkerhet og for å få tilknyttet nye fornybarprosjekter til nettet. Kraftoverføringssakene hadde høy prioritet, og krevde mye saksbehandlingskapasitet over en lengre periode.

Jeg er opptatt av å få ned saksbehandlingstiden på ny fornybar energi. Jeg har derfor fått styrket saksbehandlingskapasiteten i departementet innen konsesjons- og klagebehandling. De aktuelle vindkraftsakene i Rogaland prioriteres nå høyt, med sikte på en avgjørelse i løpet av første halvår 2012.