Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:751 (2011-2012)
Innlevert: 31.01.2012
Sendt: 01.02.2012
Besvart: 13.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Når vil regjeringen fremlegge vurdering av og forslag om å straffelegge enkeltpersoners planlegging av terrorisme, såkalt "soloterrorisme" i pakt med storfraksjonsleder Jan Bøhlers nylige løfter i media?

Begrunnelse

Storfraksjonsleder og første nestleder i justiskomiteen for Arbeiderpartiet, varsler at Arbeiderpartiet ønsker å straffe enkeltpersoners planlegging av terrorisme, såkalt soloterrorisme. Høyre har i lengre tid etterlyst en vurdering av dette spørsmålet fra regjeringens side.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justisdepartementet arbeider med et høringsnotat om kriminalisering av forberedelse til terrorhandlinger mv. Vi har mottatt innspill fra PST i dette arbeidet, jf. brev 1. november 2011.

Justisdepartementet tar disse innspillene med seg i arbeidet med høringsnotatet. Det tas sikte på å sende ut et høringsbrev i løpet av våren.

Saken reiser vanskelige problemstillinger, blant annet knyttet til avveiningen av individets frihet mot hva som skal anses som en straffverdig handling. Lovforslag som følger opp høringen legges etter planen frem for Stortinget i 2013.