Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:759 (2011-2012)
Innlevert: 01.02.2012
Sendt: 02.02.2012
Besvart: 14.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvor lenge mener statsråden at Buskeruds befolkning skal vente på avklaring av nytt sykehus?

Begrunnelse

Saksbehandlingen vedrørende nytt sykehus i Buskerud har nå pågått i et par tiår. I lang tid (6 år) lovet Ap oss Gullhaug. Forut for dette var alternativer i Eiker bl.a. drøftet. I det senere har man utredet Drammen.
DT.no skriver tirsdag 31.1:

"Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) vil vite mer om de økonomiske og faglige gevinstene ved å slå sammen Kongsberg og Drammen sykehus, og bygge nytt sykehus i Eiker.
Etter et foretaksmøte mellom helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst tirsdag formiddag, fortalte hun om føringene regjeringen nå har gitt helseforetaket. Et av høydepunktene er altså en mulig sammenslåing av Drammen og Kongsberg sykehus."

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det skal bygges nytt sykehus i Buskerud. I nylig avholdt foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF la jeg til grunn at det videre planarbeidet skal videreføres i tråd gjeldende styringssystemet for investeringsprosjekter i helseforetakene. Et nytt sykehus vil gi føringer for sykehusstrukturen i 50-100 år fram i tid. Det er derfor viktig at vi gjør et godt forarbeid og at alle alternativer vurderes. I det videre planarbeidet har jeg derfor bedt om at det vurderes faglige og økonomiske konsekvenser av en mulig sammenslåing av sykehusene som nå er plassert i Drammen og Kongsberg.