Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:791 (2011-2012)
Innlevert: 07.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Opptak til Politihøgskolen (PHS) skjer etter gitte faglige og fysiske krav. At det er behov for en utvelgelse er viktig, samtidig som det ikke stenger fullt ut for personer som har tatt en annen studieretning innledningsvis. I forskrift til høyere utdanning § 2-1 åpnes det for annen kompetansebakgrunn.
Betyr det at en person som er fylt 23 år, og har tatt fagbrev, kan søke opptak til PHS?

Begrunnelse

At det finnes flere typer kompetanse som legges som grunnlag for ulike utdannelser bør være en kvalitet. PHS har økt antall studieplasser for å søke og dekke opp de fremtidige behov man har for politifolk i landet. Jeg ser derfor frem til svaret fra justisministeren.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet fra stortingsrepresentant Ellingsen er forelagt for Politidirektoratet som igjen har forelagt spørsmålet for Politihøgskolen.

Opptak til Politihøgskolen stiller krav til generell studiekompetanse. Søkere som ikke innehar generell studiekompetanse og som fyller 25 år i søknadsåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

En av veiene for å oppnå generell studiekompetanse er fagopplæring med fag/ svennebrev i kombinasjon med de 6 studiekompetansefagene norsk (393 årstimer), engelsk (140 årstimer), samfunnsfag (84 årstimer), historie (140 årstimer), matematikk (224 årstimer) og naturfag (140 årstimer).

Stortingsrepresentant Ellingsen spør om en person som er fylt 23 år, og har tatt fagbrev, kan søke om opptak til Politihøgskolen. I henhold til ovenstående redegjørelse kan personene søke om opptak dersom han i tillegg til fag/svennebrev har fullført og bestått de 6 ovennevnte studiekompetansefag med riktig antall årstimer fra den videregående skole. Dersom søker mangler et eller flere av de 6 studiekompetansefagene må vedkommende vente til året han fyller 25 år, da vil han kunne vurderes på grunnlag av realkompetanse.