Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:792 (2011-2012)
Innlevert: 07.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Hva er omfanget av leasingavtaler i det offentlige?

Begrunnelse

Ber om at leasingavtaler listes opp under hvert departementsområde i statsbudsjettet med antall, samt at det angis hva avtalene gjelder, løpetid, og hvor stort beløp det utgjør på hvert område i statsbudsjettet for 2012.
Dersom det er mulig å besvare hvor store investeringsbeløp avtalene hadde utgjort dersom man ikke leaset, er dette også ønskelig.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Departementene og deres underliggende etater har som utgangspunkt fullmakt til selv å vurdere og beslutte om anskaffelser bør skje ved kjøp eller leie/leasing, innenfor gitte budsjettrammer. Dette handlingsrommet gir etter mitt syn grunnlag for økonomisk rasjonelle valg tilpasset de enkelte anskaffelser.

Det utarbeides ikke sentrale oversikter over inngåtte leasingavtaler på de ulike departementsområdene. For å kunne gi den oversikten det spørres om, ville det være nødvendig å innhente informasjon fra et stort antall statlige virksomheter. Dette ville i tilfelle være et tidkrevende arbeid.