Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:799 (2011-2012)
Innlevert: 08.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Det vises til at statsråden har annonsert ny anbudskonkurranse for flyruta Røros-Gardermoen hvor det vil bli lagt til grunn 30-seters fly. Dette er prisverdig og viktig for regionene. Imidlertid er det nå en stor utfordring at det ikke er mulig å bestille flybilletter etter 1. april.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre en snarlig avklaring på tilbudet i tiden etter 1. april?

Begrunnelse

I forbindelse med at det lyses ut ny anbudskonkurranse oppstår det usikkerhet mht. tilbudet i tiden fra 1. april og til en ny konsesjonsperiode kan tre i kraft. Flyruta er helt avgjørende for reiselivet i regionen. Når det nå ikke kan bestilles billetter for påsken og den påfølgende tiden er det en betydelig utfordring. Også for næringslivet blir dette en utfordring. Det kan se ut som det blir en mellomperiode mellom utløp av gammel anbudsperiode før den nye trer i kraft. Det er derfor viktig at tilbudet i denne perioden avklares raskt slik at reiseplanlegging blir mulig.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I forbindelse med tildeling av kontrakter på regionale ruteflyginger i Norge fra 1.4.2012 ble det foretatt en ny vurdering av transportstandarden på flyruten Røros-Oslo v.v. Anbudskonkurransen på dette ruteområdet er avlyst, og et nytt anbud med et krav om fly med større kapasitet vil etter planen lyses ut så fort som mulig.

Jeg ønsker at Røros skal ha et flytilbud også i mellomperioden fram til nytt anbud er tildelt. Dette er en sak jeg vil komme tilbake til når nødvendige avklaringer foreligger.