Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:861 (2011-2012)
Innlevert: 16.02.2012
Sendt: 17.02.2012
Besvart: 24.02.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Jeg var 27.01.12. på besøk i Radio Harstad, der jeg ble orientert om forprosjektet "Ungdomsradio Hele Norge". Jeg ble også gjort kjent med at statsråden er kjent med prosjektet.
Kan statsråden redegjøre hvor langt man er kommet med prosjektet, og når kan man forvente et positivt svar fra statsråden?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg er kjent med Radio Harstads prosjekt ”Ungdomsradio Hele Norge”. Formålet med prosjektet er etter det jeg kjenner til å kartlegge den kompetansen radiostasjonen sitter på, og tilgjengeliggjøre den for andre for derigjennom å legge til rette for at ungdom over hele landet kan lage radio. Dette synes jeg er et positivt tiltak.

Kulturdepartementet fikk i 2010 en forespørsel fra Radio Harstad om å bidra til finansiering av prosjektet. Det er etablert en tilskuddsordning for lokalkringkasting som forvaltes av Medietilsynet. Gjennom ordningen kan det søkes om tilskudd til blant annet kurs og utviklingsprosjekter. I brev av 22. juni 2010 anbefalte jeg Radio Harstad om å søke Medietilsynet om støtte til prosjektet.

I søknad av 19. august 2010 søkte Radio Harstad om støtte til prosjektet. Søknaden ble avslått av Medietilsynet i brev av 15. januar 2011. Medietilsynet har opplyst at Radio Harstad ikke har påklaget vedtaket.