Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:865 (2011-2012)
Innlevert: 17.02.2012
Sendt: 17.02.2012
Besvart: 27.02.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Mener statsråden at det er uproblematisk og tjenestemessig fornuftig å benytte uniformerte soldater fra Garnisonen i Sør-Varanger i kunstprosjekter som fremstilles som nordkoreansk propaganda, og er det føringer for hva norske soldater kan benyttes til når det gjelder sivile arrangementer?

Begrunnelse

Kunstner Morten Traavik har benyttet uniformerte soldater fra Garnisonen i Sør-Varanger i hans kunstprosjekt "The Promised Land". Bildespillet, Arirang, ble nylig vist i Kirkenes under kulturfestivalen Barents Spektakel. Traavik hadde samlet 256 mennesker, de fleste soldater fra GSV, som dannet pikslene i levende bilder. Oppsettingen var gjennomført under ledelse av nordkoreanske massemønstringsinstruktører.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. februar 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Morten Høglund om soldater fra Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) sin deltakelse i et kunstprosjekt under kulturfestivalen Barentsspektakel i Kirkenes 8.-12. februar i år.

Forsvaret opplyser at henvendelsen om å benytte soldater kom fra organisasjonen «Pikene på broen», som arrangerte kulturfestivalen. Sjef for GSV godkjente forespørselen etter å ha sett bildene som skulle inngå i prosjektet. Forsvarets retningslinjer åpner for bruk av soldater til sivile arrangement som dette. I ettertid har det imidlertid blitt klart at kunstprosjektet fikk en annen vinkling.

Det fremgår av programmet at hensikten med kulturfestivalen var å sette fokus på grenseområdet. Det er viktig for Forsvaret og GSV å være en synlig organisasjon i kommunen, og å bidra som en positiv medspiller i Øst-Finnmark. Å støtte opp om lokale kulturaktiviteter er én måte garnisonen kan gjøre dette på. Det er imidlertid uheldig dersom Forsvarets bidrag i dette tilfellet ble oppfattet negativt.

Forespørsler om støtte fra Forsvaret til sivile arrangementer vurderes alltid nøye. Det pågår for øvrig et arbeid for å revidere retningslinjene for slik bistand. Forsvaret vil ta med seg erfaringene fra dette arrangementet i sitt videre arbeid.