Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:900 (2011-2012)
Innlevert: 23.02.2012
Sendt: 23.02.2012
Besvart: 28.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvor mye forfalt gjeld har det offentlige hos private kreditorer?

Begrunnelse

Det er uheldig dersom offentlig sommel med å betale regninger skaper likviditetsproblemer for virksomheter i privat sektor. Svaret ønskes fordelt på ulike landsdeler, bransjer og etter størrelse på virksomhetene.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I det statlige økonomiregelverket heter det at ”Alle utbetalinger skal foretas til rett tid og kredittid skal utnyttes” (Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4.3.1). Dette innebærer at betalinger fra staten til private kreditorer skal skje på forfallsdag, og ikke tidligere eller senere. Økonomisystemene som er i bruk i dag, legger til rette for dette ved at fakturaer registreres inn med korrekt forfallsdato når de blir mottatt av virksomheten.

Det er den enkelte virksomhet som selv holder oversikt over dette, og det finnes ingen sentral oversikt over eventuell utestående leverandørgjeld i statlige virksomheter.