Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:914 (2011-2012)
Innlevert: 27.02.2012
Sendt: 27.02.2012
Besvart: 07.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Når skal Kaasa-utvalgets innstilling sendes ut på høring, og når planlegger statsråden å komme tilbake til Stortinget med denne saken?

Begrunnelse

Kaasa-utvalget leverte sin innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet i oktober 2011, men innstillingen er fortsatt ikke sendt ut på høring.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Kaasa-utvalget leverte sin utredning 17. oktober 2011, NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert.

Jeg kan opplyse at Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeidsdepartementet nå har sendt saken på høring. Departementene vil etter høringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte.