Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:915 (2011-2012)
Innlevert: 27.02.2012
Sendt: 28.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Mener finansministeren det er mulig å finansiere anskaffelse av nye jagerfly som en tilleggsbevilgning utenfor handlingsregelen, eller vil finansministeren avvise dette som et uaktuelt alternativ med dagens handlingsregel?

Begrunnelse

Aftenposten rapporterer 27. februar om uenighet i regjeringen med hensyn på finansiering av anskaffelse av nye jagerfly og hvorvidt det skal komme som en tilleggsbevilgning til forsvarsbudsjettet. Dersom det blir en tilleggsbevilgning, vil det fortrenge andre gode formål i statsbudsjettet. Dersom investeringen skal tas innenfor forsvarsbudsjettets ramme, vil det ifølge rød-grønne politikere skape en uholdbar situasjon for Forsvaret. Investeringen er så stor at det er nærliggende å tro at sterke krefter kan komme til å foreslå at anskaffelsen foretas som en tilleggsbevilgning utenfor dagens handlingsregel. Det ønskes avklart om finansministeren mener dette er en reell mulighet.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken. Handlingsregelen er en strategi for jevn og gradvis økning i bruken av petroleumsinntekter til et nivå som kan opprettholdes på lang sikt. Handlingsregelen setter en ramme for samlet bruk av oljeinntekter over budsjettet, inkludert til offentlige anskaffelser.