Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1023 (2011-2012)
Innlevert: 09.03.2012
Sendt: 12.03.2012
Besvart: 22.03.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Andelen ufaglærte lærere i skolen har økt sterkt i de senere årene. De skjerpete kravene som er innført til faglig kompetanse for å kunne undervise, har gitt utfordringer i distriktsskolene, fordi det er utfordrende for små skoler å skaffe lærere som samlet har kompetanse for undervisning i alle fag.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre tilgangen på kompetente lærere i små distrikter og spesielt i Nord-Norge?

Begrunnelse

Underdirektør Tor Sverre Hansen hos Fylkesmannen i Finnmark uttalte til Utdanningsnytt 6. februar i år at kommuner som Vadsø, Kirkenes, Lebesby og Berlevåg har nær 20 prosent ufaglærte lærere.
Når vi samtidig ser at Finnmark ligger helt på bunn på statistikken over andel elever og lærlinger som består videregående opplæring på normert tid, med bare 35 %, forstår en hvor viktig det er å ha kompetente lærere. I følge TV2 i april i fjor er det halvparten av guttene i Finnmark som aldri fullfører videregående opplæring. Førsteamanuensis i psykologi, Ingunn Skre, ved Universitetet i Tromsø har uttalt til NRK Troms og Finnmark at unge menn som ikke gjør seg ferdig med videregående skole ender opp som uføretrygdet.
Manglende lærerkompetanse får alvorlige følger for den enkelte, og vidtgående samfunnsmessige konsekvenser. I følge Utdanningsdirektoratets nettside om Ny GIV sank prosentandelen som fullførte videregående utdanning i landet som helhet fra 73,6 prosent i 2009 til 70,8 prosent i 2010.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Gode lærere er av avgjørende betydning for en god opplæring. Lærerutdanningen for grunnskolen er revidert, og de to nye grunnskolelærerutdanningene tilbys i alle regioner i landet. Region Nord-Norge har slike utdanninger både i Tromsø, Bodø, Alta og Nesna. Utdanningene er differensiert mot 1.-7. trinn og 5.-10. trinn i grunnskolen, og de legger større vekt på faglig fordypning enn den tidligere allmennlærerutdanningen gjorde.

Kravene til kompetanse blir endret slik at de passer til de lærerne som etter hvert blir utdannet i de nye utdanningene, dessuten har det vært på høring et forslag om å knytte kompetansekrav til å undervise, ikke bare for å bli tilsatt. De fleste høringsinstansene støtter i hovedsak forslaget. Forslaget behandles nå i departementet. Det er ikke lagt opp til at kravene skal ha tilbakevirkende kraft, så lærere med tidligere utdanning er formelt kvalifisert uavhengig av de nye bestemmelsene.

Det pågår i tillegg revidering av de øvrige lærerutdanningene for 8. til 13. trinn. Både de femårig integrerte lærerutdanningene ved universitetene, faglærerutdanningene, yrkesfaglærerutdanningene og praktisk pedagogisk utdanning får nye rammeplaner for å gi studentene en bedre og mer attraktiv utdanning.

Med bakgrunn i de gode erfaringene fra rekrutteringskampanjen til læreryrket er partene i Gnist – det femårige partnerskapet for en helhetlig lærersatsing - blitt enige om å forlenge rekrutteringskampanjen til læreryrket med tre nye år. Lærerstudenter fra Nord-Norge har nettopp bistått kampanjen på utdanningsmesse i Tromsø. Gnist er også etablert i fylkene, og det gjøres en innsats regionalt for å rekruttere til lærerutdanningen og læreryrket.

Finnmark har store utfordringer med gjennomføring av videregående opplæring, men vi ser tilsvarende utfordringer over hele landet. Gjennom det statlig initierte prosjektet NyGIV gir vi lærerne kompetanseutvikling for å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i overgangen fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Elevene blir fulgt tett opp, særlig hvis de ser ut som de står i fare for å falle ut av skolen, og Finnmark er eksempel på et fylke der antall elever som fortsetter fra Vg1 til Vg2, er stigende.

Jeg er svært opptatt av at flere skal gjennomføre videregående opplæring for å få et godt grunnlag for videre utdanning og yrkesvalg. I tillegg til de tiltakene som her er omtalt, vil jeg legge fram en melding for Stortinget våren 2013, der jeg vil gå gjennom utfordringer i grunnopplæringen og vurdere tiltak på utvalgte områder.