Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1031 (2011-2012)
Innlevert: 12.03.2012
Sendt: 12.03.2012
Besvart: 14.03.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Vil statsråden ta initiativ for at hund også kommer inn under nødvergeretten, da dette betyr mye både for næring og livskvalitet for svært mange hundeeiere?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg kan opplyse at Miljøverndepartementet planlegger å fremme et forslag til endring av nødvergebestemmelsen, i tråd med rovviltforliket 2011, senest innen 1. april 2012. Grunnen til at forslaget planlegges oversendt Stortinget innen 1. april, er at det skal være mulig for Stortinget å behandle forslaget i vårsesjonen 2012. Lovendringen vil dermed kunne tre i kraft før høstens jaktsesong.

I tråd med rovviltforlikets punkt om at forlikspartnerne skal tas med på råd før lovforslaget fremmes, ble det 28. februar arrangert et møte med forlikspartene der det ble gitt orientering både om arbeidet med forslaget til endring av nødvergebestemmelsen og forslagene til nye erstatningsordninger for husdyr og tamrein.